Domů / OSTATNÍ NABÍDKA / KVĚT ŽIVOTA
Podporujeme:

Sociální sítě


 

KVĚT ŽIVOTA

(11) Flower Of Life Shop

Květ života

geometry-596659_1280Znovuobjevený prastarý esoterický symbol KVĚT ŽIVOTA najdeme často vyobrazen na starodávných posvátných artefaktech, v symbolice gotických katedrál, ve vitrážových oknech posvátných staveb, v kabale je popsán jako strom života. Prvotní příčina. Prvotní myšlenka prvního dne stvoření. Expanze božského vědomí do zjevené reality, aktivace božského světla, sedm vesmírných, vzájemně se dotýkajících posvátných kruhů, a sedm základních čaker lidského těla. Tak může znít charakteristika geometrického vzorce, základního symbolu stvoření: květu života.

Uprostřed květu života se nachází bezrozměrný bod, místo posvátného středu

Bod, který existuje a zároveň neexistuje – to je dokonalá boží dichotomie. Z tohoto bodu „odnikud“ se šíří vlnová energie, která prozáří prvotní vesmír v podobě energetických „kruhů“. Bod uprostřed symbolizuje Božskou energii, další kruhy, které jsou uspořádány v pravidelných odstupech představují rozšíření Božské energie v nekonečnosti vesmíru.

flower-of-life-1079761_1280Výtrysk prvotní energie posvátné geometrie, (posvátné první slovo – prvotní zvuk), představuje širokou expanzi božského vědomí do reality stvoření. Světlo prvotní informace se šíří vlnovitě do všech stran, tak se vesmírem od okamžiku stvoření šíří mandala vesmíru a základní mandala života. Tak vznikají nové vesmírné dimenze, které si navzájem předávají další a další informace. Vesmírná energetická pole se navzájem dotýkají a nikdy nejsou od sebe oddělena. Tyto vesmírné dimenze, v podobě šestiúhelníků, (Davidova hvězda), dotýkají se navzájem, a bez mezer vyplňují vesmírný prostor. Šestiúhelník představuje základ (pra)hmoty. Kruh uprostřed květu života, pokud si tento symbol převedeme směrem k lidskému tělu, představuje latentní, spící energii – hadí sílu uloženou v první kořenové čakře. Výtrysk božské energie vytváří kolem prvotního kruhu další energetické dimenze: šest energetických kruhů – zbývajících šest základních čaker – energetických center lidského těla.

Květ života v podobě talismanu: léčí tělo i duši, harmonizuje, dodává energii, pomáhá napojit se na božskou sílu, vesmírné světlo.

V čem spočívá geometrický význam květu života?

Vysvětlení je z celkového pohledu, s přihlédnutím k ostatním geometrickým útvarům složitější, než dovoluje prostor pro jeden článek. Z tohoto důvodu zde nabízím citaci z knihy: POSVÁTNÉ ČÍSLO a původ civilizace, od autora Richard Heath

Metatronova krychle

,,Matematika definuje množinu čísel, která se nazývají šestiúhelníková čísla. Číslo sedm (základ květu života) – vychází se z toho, že šest kruhů může „obalit“ centrální kruh. Středy vnějších kruhů jsou pak zároveň vrcholy šestiúhelníku (symbolu života). Přidáním dalších dvanácti kruhů se vzor rozšíří. Nový šestiúhelník obsahuje celkem devatenáct kruhů. Zvětšíme-li obrazec o dalších osmnáct kruhů, vznikne šestiúhelník o třiceti sedmi kruzích. Všechna tato čísla mají v posvátné geometrii zásadní význam. Vytvořením Metatronovy krychle z hexagonálního čísla devatenáct vznikne řada podobných vzorů včetně menší krychle, nad kterou se nachází mírně zdeformovaný pentagram (symbol člověka). Odstraníme-li však z prostředního šestiúhelníku šest vnějších kruhů, vznikne velmi důležitý obrazec, který znázorňuje krychlovou oltářní tradici.“

,,Otočíme-li základní krychli tak, aby se dva z jejích protilehlých vrcholů nacházely na kolmici, pak strany krychle představují hrany šestiúhelníku a jeho prostorová uhlopříčka se nachází ve středu tohoto rovinného útvaru. Krychle je prostorový útvar a šestiúhelník je její dvojrozměrná podoba.“         (Květ života je zmíněn též v předešlém článku: Washington a posvátná geometrie.)


Vyberte parametry zboží